Archiv pro měsíc: Květen 2020

Pozvánka na valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Skuhrov zve na volební valnou hromadu T.J. Sokol Skuhrov, která se uskuteční 5. června 2020 od 19 hodin v sále sokolovny ve Skuhrově.

Program:

 1. Zahájení, přivítaní členů a hostů, uctění památky zesnulých členů, schválení programu valné hromady
 2. Volba zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z roku 2019
 4. Zpráva o činnosti jednoty, zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019, zpráva kontrolní komise
 5. Schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření jednoty za rok 2019 a zprávy kontrolní komise
 6. Zprávy jednotlivých odborů
 7. Plán činnosti jednoty na rok 2020
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva volební komise – návrh na kooptaci starosty T.J. Skuhrov
 10. Rozprava
 11. Volby – kooptace
 12. Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení valné hromady
 13. Diskuse
 14. Závěr – občerstvení