Odložení konání valné hromady v roce 2021

Z důvodu výskytu pandemie koronaviru SARS-CoV-19 způsobující onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících vládních opatření a vyhlášeného stavu nouze se valná hromada v roce 2021 nebude konat v řádném termínu, tedy do 31. 3. 2021. Valná hromada bude svolána v co nejkratším termínu, jak to situace umožní.