Poděkování našim sponzorům

Chtěli bychom moc poděkovat všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili v uplynulém roce. Podpory si velmi vážíme.

Našimi největšími sponzory v roce 2021 byli Liberecký kraj, Národní sportovní agentura, obec Skuhrov a obec Pěnčín. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila křovinořez na úpravu tratí, 4 páry závodních lyží a další běžecké vybavení, částečně jsme z dotace finančně podpořili soustředění členů oddílu běžeckého lyžování. Z dotace Národní sportovní agentury bylo hrazeno startovné na závodech, pronájem servisních buněk a vybavení pro běžecké lyžování. Dále jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění našich sportovců. Obec Skuhrov přispěla na údržbu budovy sokolovny a nákup sportovního vybavení.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov

Přání do nového roku a poděkování našim sponzorům

Do roku 2021 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům pevné zdraví,
štěstí a méně roušek. Doufáme, že se budeme moci brzy opět společně setkávat na
trénincích a sportovních akcích bez omezení.

Touto cestou bychom rádi též poděkovali všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili. Našimi největšími sponzory v roce 2020 byli Liberecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila 3 páry závodních lyží, finančně jsme podpořili oblečení lyžařů a financovali pojištění sokolovny, která je naším zázemím a probíhají zde také tréninky za nepříznivého počasí. Z dotace MŠMT bylo hrazeno startovné na závodech, nákup mazacích vosků, kolečkových lyží, holí a dalšího drobného vybavení, nezbytného pro běžecké lyžování. Také jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění, která jsme letos pořádali dvě.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov

Pozvánka na valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Skuhrov zve na volební valnou hromadu T.J. Sokol Skuhrov, která se uskuteční 5. června 2020 od 19 hodin v sále sokolovny ve Skuhrově.

Program:

 1. Zahájení, přivítaní členů a hostů, uctění památky zesnulých členů, schválení programu valné hromady
 2. Volba zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z roku 2019
 4. Zpráva o činnosti jednoty, zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019, zpráva kontrolní komise
 5. Schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření jednoty za rok 2019 a zprávy kontrolní komise
 6. Zprávy jednotlivých odborů
 7. Plán činnosti jednoty na rok 2020
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva volební komise – návrh na kooptaci starosty T.J. Skuhrov
 10. Rozprava
 11. Volby – kooptace
 12. Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení valné hromady
 13. Diskuse
 14. Závěr – občerstvení