Pozvánka na valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Skuhrov zve na volební valnou hromadu T.J. Sokol Skuhrov, která se uskuteční 5. června 2020 od 19 hodin v sále sokolovny ve Skuhrově.

Program:

 1. Zahájení, přivítaní členů a hostů, uctění památky zesnulých členů, schválení programu valné hromady
 2. Volba zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z roku 2019
 4. Zpráva o činnosti jednoty, zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019, zpráva kontrolní komise
 5. Schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření jednoty za rok 2019 a zprávy kontrolní komise
 6. Zprávy jednotlivých odborů
 7. Plán činnosti jednoty na rok 2020
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva volební komise – návrh na kooptaci starosty T.J. Skuhrov
 10. Rozprava
 11. Volby – kooptace
 12. Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení valné hromady
 13. Diskuse
 14. Závěr – občerstvení

Přání do nového roku a poděkování našim sponzorům

Do nového roku 2020 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů. Touto cestou bychom rádi též poděkovali všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili. Našimi největšími sponzory v roce 2019 byli Liberecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila 17 párů závodních lyží, finančně jsme podpořili soustředění lyžařů a financovali pojištění sokolovny, která je naším zázemím a probíhají zde také tréninky za nepříznivého počasí. Z dotace MŠMT bylo hrazeno startovné na závodech, nákup mazacích vosků, kolečkových lyží a holí. Také jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění, kterých jsme letos pořádali pět.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování
naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov

Setkání mistrů

V sobotu 19. 10. 2019 se uskuteční již 25. ročník Setkání mistrů Svazu lyžařů Libereckého kraje. Závod v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie se koná tentokrát na hřišti u skuhrovské sokolovny. Start první kategorie je v 10:00. Propozice zde. Prosíme předem nepřihlášené závodníky, aby se registrovali v dostatečném předstihu. Pokud musíte dorazit autem, při parkování prosím dbejte pokynů pořadatelů.