Poděkování našim sponzorům

Chtěli bychom moc poděkovat všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili v uplynulém roce. Podpory si velmi vážíme.

Našimi největšími sponzory v roce 2021 byli Liberecký kraj, Národní sportovní agentura, obec Skuhrov a obec Pěnčín. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila křovinořez na úpravu tratí, 4 páry závodních lyží a další běžecké vybavení, částečně jsme z dotace finančně podpořili soustředění členů oddílu běžeckého lyžování. Z dotace Národní sportovní agentury bylo hrazeno startovné na závodech, pronájem servisních buněk a vybavení pro běžecké lyžování. Dále jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění našich sportovců. Obec Skuhrov přispěla na údržbu budovy sokolovny a nákup sportovního vybavení.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov

Přání do nového roku a poděkování našim sponzorům

Do roku 2021 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům pevné zdraví,
štěstí a méně roušek. Doufáme, že se budeme moci brzy opět společně setkávat na
trénincích a sportovních akcích bez omezení.

Touto cestou bychom rádi též poděkovali všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili. Našimi největšími sponzory v roce 2020 byli Liberecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila 3 páry závodních lyží, finančně jsme podpořili oblečení lyžařů a financovali pojištění sokolovny, která je naším zázemím a probíhají zde také tréninky za nepříznivého počasí. Z dotace MŠMT bylo hrazeno startovné na závodech, nákup mazacích vosků, kolečkových lyží, holí a dalšího drobného vybavení, nezbytného pro běžecké lyžování. Také jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění, která jsme letos pořádali dvě.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov