Archiv pro měsíc: Leden 2020

Přání do nového roku a poděkování našim sponzorům

Do nového roku 2020 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů. Touto cestou bychom rádi též poděkovali všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili. Našimi největšími sponzory v roce 2019 byli Liberecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila 17 párů závodních lyží, finančně jsme podpořili soustředění lyžařů a financovali pojištění sokolovny, která je naším zázemím a probíhají zde také tréninky za nepříznivého počasí. Z dotace MŠMT bylo hrazeno startovné na závodech, nákup mazacích vosků, kolečkových lyží a holí. Také jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění, kterých jsme letos pořádali pět.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování
naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov