Poděkování našim podporovatelům a sponzorům

Chtěli bychom moc poděkovat všem našim sponzorům, rodičům a přátelům, kteří nás podpořili v uplynulém roce. Podpory si velmi vážíme.

Našimi největšími sponzory v roce 2023 byli Liberecký kraj (86 240 Kč), Národní sportovní agentura (131 616 Kč), obec Skuhrov (20 000 Kč), obec Pěnčín (20 000 Kč) a Česká obec sokolská (22 000 Kč). Z dotace Libereckého kraje jsme na soustředění členů oddílu běžeckého lyžování na Zrcadlové koze přispěli 56 000 Kč, dále naše organizace pořídila vybavení pro běžecké lyžování v hodnotě 11 000 Kč a pro potřeby při pořádání závodů a soustředění nakoupila stůl a lavice za 10 000 Kč, dále bylo z dotace Libereckého kraje hrazeno pojištění budovy sokolovny. Z dotace Národní sportovní agentury bylo hrazeno startovné na závodech, medaile, vybavení pro běžecké lyžování a částečně soustředění ve Stráži pod Ralskem. Dále jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem, nákup mazacích prostředků, pořízení kolců a uhradili jsme účast našich sportovců na velkých republikových závodech. Obec Skuhrov přispěla na údržbu budovy sokolovny.

Kromě finanční podpory z výše uvedených dotačních titulů si velmi vážíme snahy rodičů našich sportovců o zajištění dalších příspěvků formou darů. V roce 2023 největšími podporovateli byli Gynekologie Jírová, s.r.o. (30 000 Kč) a MALINA – Safety s.r.o. (20 000 Kč).

Velice děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T.J. Sokol Skuhrov

Poděkování našim sponzorům

Do nového roku 2023 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům pevné zdraví, štěstí a pohodu. Našim svěřencům přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Našimi největšími sponzory v roce 2022 byli Národní sportovní agentura, Liberecký kraj, obec Skuhrov a obec Pěnčín. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila několik párů závodních lyží a další běžecké vybavení, částečně jsme z dotace finančně podpořili soustředění členů oddílu běžeckého lyžování. Z dotace Národní sportovní agentury bylo hrazeno startovné na závodech, pronájem servisních buněk a vybavení pro běžecké lyžování. Dále jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění našich sportovců. Obec Skuhrov přispěla na výměnu oken v tělocvičně v budově sokolovny a nákup základního sportovního vybavení do tělocvičny. Finanční podpory si velmi vážíme.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T. J. Sokol Skuhrov