Poděkování našim sponzorům

Do nového roku 2023 přejeme všem našim členům a rodinným příslušníkům pevné zdraví, štěstí a pohodu. Našim svěřencům přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Našimi největšími sponzory v roce 2022 byli Národní sportovní agentura, Liberecký kraj, obec Skuhrov a obec Pěnčín. Z dotace Libereckého kraje naše organizace pořídila několik párů závodních lyží a další běžecké vybavení, částečně jsme z dotace finančně podpořili soustředění členů oddílu běžeckého lyžování. Z dotace Národní sportovní agentury bylo hrazeno startovné na závodech, pronájem servisních buněk a vybavení pro běžecké lyžování. Dále jsme přidělené prostředky využili na úpravu tratí sněžným skútrem a podpořili soustředění našich sportovců. Obec Skuhrov přispěla na výměnu oken v tělocvičně v budově sokolovny a nákup základního sportovního vybavení do tělocvičny. Finanční podpory si velmi vážíme.

Kromě finanční podpory děkujeme všem, kteří se podílejí aktivně na fungování naší jednoty a věnují této činnosti svoji energii, dovednosti a volný čas.

Starosta T. J. Sokol Skuhrov